Welkom

Welkom op deze site die onderhouden wordt door Tom Kroon.

Ik studeerde wijsgerige en historische pedagogiek, was docent en leidinggevende in het hoger beroepsonderwijs.  Ik geef geen les meer, ben gepensioneerd  en gebruik de vrijgekomen tijd om in mijn vakgebied en wat zich daar omheen afspeelt bij te blijven. Vooral de morele ontwikkeling en de klimaatverandering interesseren mij.

Ik schrijf artikelen en geef lezingen voor groepen studenten, gezelligheidsverenigingen, hobby- en sportclubs, vrijwilligers in de zorg, de jeugdhulpverlening en kerkelijke gemeenschappen, docenten en andere geïnteresseerde gezelschappen. Ik verlevendig mijn lezingen indien dat ter plaatse mogelijk is met een PowerPointpresentatie en geef natuurlijk gelegenheid voor vragen en discussie.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Hoe ontwikkel je het morele besef bij kinderen.
  • De onmisbaarheid van morele emoties.
  • Dreigt het geweten in onze tijd te verdwijnen?
  • Het belang van de ontwikkeling van het empathisch vermogen bij kinderen en hoe je dat als ouder/opvoeder bevordert.
  • De morele en intellectuele voorgeschiedenis van de klimaatcrisis. Welke keuzes hebben onze voorouders gemaakt?
  • Is de mens er wel op gebouwd zich beperkingen te laten opleggen?
  • Wat weerhoudt veel mensen ervan om iets te doen tegen de klimaatverandering?
  • Bespreking van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, de inhoud en reacties erop, de adviezen.

Enkele van mijn boeken en artikelen vindt u HIER, informatie over lezingen HIER.

Najaar 2014 verscheen de derde druk van mijn boek De Morele Intuïtie van Kinderen. HIER vindt u daarover meer informatie.

In 2020 verscheen de zesde druk van de door Bas Levering en mij geredigeerde bundel Grote Pedagogen in Klein Bestek. Voor meer informatie klikt u HIER.

Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen. Zie HIER.