Welkom

Welkom op de website van Tom Kroon. Ik studeerde wijsgerige en historische pedagogiek, was docent in het hoger beroepsonderwijs en vervulde daar managementfuncties. Ik geef geen les meer, ben gepensioneerd  en gebruik de vrijgekomen tijd om in mijn vakgebied en wat zich daar omheen afspeelt bij te blijven. Met name de gewetensontwikkeling en de klimaatverandering hebben mijn aandacht.

Enkele van mijn boeken en artikelen vindt u HIER, enkele lezingen HIER.

Najaar 2014 verscheen de derde druk van mijn boek De Morele Intuïtie van Kinderen. In het gelijknamige menu en HIER vindt u meer informatie.

Zomer 2016 verscheen de vierde, herziene en uitgebreide druk van de door Bas Levering en mij geredigeerde bundel Grote Pedagogen in Klein Bestek. Voor meer informatie klikt u HIER.

Ik schrijf artikelen en geef lezingen voor geïnteresseerden. Hiertoe behoren studentengroepen, studiegroepen, gezelligheidsverenigingen, groepen van docenten en geïnteresseerden in zinvragen en levensbeschouwelijke kwesties. Ik verlevendig mijn lezingen graag met een PowerPointpresentatie en geef natuurlijk gelegenheid voor vragen en discussie.

Onderwerpen kunnen zijn: 

  • De ontwikkeling van het moreel besef bij kinderen. Hoe verloopt dat en op welke wijze kan dit bevorderd worden.
  • Is het geweten zoek in onze tijd? Aanwijzingen, oorzaken en gevolgen voor het gedrag.
  • Het belang van het empathisch vermogen voor het samenleven met anderen. Beletselen voor de activering ervan.
  • Barmhartigheid, vluchteling en wet. Over een schrijnend dilemma.
  • De gevolgen van de klimaatverandering voor onze manier van leven. Over ecomodernisme, groeifetisjisme, een veranderend natuurbeeld, de encycliek ‘Laudato Si’  en een voorstel om in de opvoeding aandacht te besteden aan het cultiveren van nieuwe ecologische deugden.

Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen. Zie HIER.

Biografie

Ik werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet (wiskunde en fysica) en het hoger pedagogisch onderwijs (pedagogiek, geschiedenis en filosofie). Ik ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen erin en schreef de bijbehorende handleidingen. Ik droeg bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen.

Na het beëindigen van mijn loopbaan onderzoek ik, al of niet in opdracht, individueel of samen met anderen maatschappelijke ontwikkelingen en richt me op de morele, politieke en ecologische aspecten ervan.  Steeds speelt ook de vraag mee: wat betekent dit voor de opvoeding?

Ik ben voorzitter van de werkgroep Dominicus Duurzaam in Amsterdam en lid van de jury die de ‘HBO peace in practice research award’ uitreikt. Voor informatie over deze prijs zie hier.

Wilt u nog meer over mij weten, bekijk dan mijn curriculum vitae.

Tom-Kroon