Welkom

Welkom op de website van Tom Kroon. Ik studeerde wijsgerige en historische pedagogiek, was docent in het hoger beroepsonderwijs en vervulde daar managementfuncties. Ik geef geen les meer, ben gepensioneerd  en gebruik de vrijgekomen tijd om in mijn vakgebied bij te blijven en me daarin verder te verdiepen. Ik publiceer nog steeds en geef lezingen.

Tot op de dag van vandaag richt ik mijn aandacht met name op morele opvoeding en burgerschapsvorming. Natuurlijk ook op daarmee samenhangende vraagstukken van ontwikkelingspsychologische, wijsgerige, politieke en historische aard. Mijn publicaties geven daar blijk van.

Enkele van mijn boeken en artikelen vindt u HIER, enkele lezingen HIER.

Najaar 2014 verscheen de derde druk van mijn boek De Morele Intuïtie van Kinderen. In het gelijknamige menu en HIER vindt u meer informatie.

Zomer 2016 verscheen de vierde, herziene en uitgebreide druk van de door Bas Levering en mij geredigeerde bundel Grote Pedagogen in Klein Bestek. Voor meer informatie klikt u HIER.

Ik studeer nog steeds, zei ik hierboven al en ik geef dus ook nog gastcolleges in het (hoger) onderwijs over onderwerpen die samenhangen met de inhoud van mijn handleidingen, artikelen en boeken. Voor welzijnsorganisaties, levensbeschouwelijke en kerkelijke groeperingen houd ik lezingen (indien gewenst verlevendigd met een PowerPointpresentatie) en leid ik discussies over onderwerpen rond de volgende thema’s.

  • De ontwikkeling van het moreel besef bij kinderen. Hoe verloopt dat en op welke wijze kan dit bevorderd worden.
  • Is het geweten zoek in onze tijd? Aanwijzingen, oorzaken en mogelijke gevolgen.
  • Het belang van het empathisch vermogen voor het samenleven met anderen. Beletselen voor de activering ervan.
  • Barmhartigheid, vluchteling en wet. Over een schrijnend dilemma.
  • De opkomst van de technisch-instrumentele mens en de verontrustende gevolgen daarvan voor zijn leefomgeving.
  • Over ‘Laudato Si’. Een indringende oproep tot ecologische bekering.

Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen. Zie HIER.

Biografie

Ik werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet en het hoger pedagogisch onderwijs. Ik ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen erin en schreef de bijbehorende handleidingen. Ik droeg bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen.

Na het beëindigen van mijn loopbaan onderzoek ik, al of niet in opdracht, individueel of samen met anderen, praktisch-pedagogische vraagstukken en de ethisch-filosofische aspecten daarvan rond morele en politieke vorming. Ik publiceer en adviseer studenten bij het ontwerpen van een probleemstelling voor een paper of een (eind)werkstuk. Ik verzorg lezingen en workshops en schrijf artikelen over morele kwesties.

Ik ben lid van de jury die de ‘HBO peace in practice research award’ uitreikt. Voor informatie over deze prijs zie hier.

Wilt u nog meer over mij weten, bekijk dan mijn curricilum vitae.

Tom-Kroon