Om te lezen

In 1990 hield hij op uitnodiging van de protestants-christelijke afdeling van de Algemene OnderwijsBond (AOB) een lezing over de vraag hoe naar zijn mening het christelijk onderwijs er in 2000 uit zou kunnen zien. Als titel koos hij: Eigentijdse gedachten over het christelijk leraarschap. Voordat er nog maar in welke zin dan ook sprake was van enig initiatief van de overheid voor het belang van waarden en normen in het onderwijs, pleitte hij in deze lezing voor meer aandacht voor ethiek en morele vorming.  Voor de inhoud van de lezing klik hier.

Een veel aangehaald artikel dat ingaat op de moeilijkheden die tieners soms hebben in het zich eigen maken van waarden en normen is het volgende. Tieners en hun omgang met waarden en normen. In: Pedagogiek in Praktijk, jrg. 8, nr. 7, blz. 8-11. Voor de inhoud van dit artikel klik hier.

In een informatieve lezing gaat Tom Kroon in op het belang van morele emoties als schaamte, schuld, verontwaardiging enzovoort. De titel ervan luidde Morele emoties moet je leren. Voor de inhoud van de lezing, klik hier.