Welkom

Dit is de site van Tom Kroon.

Lang heb ik me vooral beziggehouden met de vele verschillende manieren waarop mensen omgaan met morele normen en waarden. Gaandeweg is mijn aandacht ook uitgegaan naar hun daadwerkelijke en morele reacties op de gevolgen van de klimaatverandering.

Al meer dan 150 jaar is bekend dat er bij verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt. Ook dat een teveel van dit gas in de atmosfeer de temperatuur op aarde verhoogt en dat dit wereldwijd onaangename consequenties heeft voor plant, dier en mens. Maar pas in het laatste kwart van de vorige eeuw begint dit tot velen door te dringen en worden door de Verenigde Naties heel voorzichtig de eerste politieke richtlijnen vastgesteld. 

Zonder twijfel mogen we zeggen dat de wijze waarop wij energie opwekken voor onze manier van leven, consumeren en recreëren, gevolgen heeft voor het klimaat. Curieus is dat er nog steeds mensen zijn die de bewijzen daarvoor aan hun laars lappen; of denken dat het wel zal meevallen.

Technische kwesties, hoe interessant en belangrijk ook, interesseren me niet direct. Des te meer de menselijke kant. Die tekent zich af in de wetenschappelijke voorgeschiedenis, de opkomst van nieuwe morele inzichten, de overstap naar massaproductie en een vrije markt. Boeiend is om waar te nemen welke redenen mensen hebben om hun levenswijze niet aan te passen of daarmee nog even te wachten. Mijn belangstelling gaat ook uit naar de politieke aspecten van de aanpak van de klimaatverandering. 

Ik lees en schrijf er niet alleen over. Ik geef ook lezingen. Indien het mogelijk is, maak ik gebruik van een PowerPointpresentatie. Tijd en prijs nader af te spreken.

Onderwerp van een lezing kan zijn:

– Bloemendaal van het gas af: op grond waarvan? Een blik op achterliggende internationale verdragen en nationale wetgeving. 

– De klimaatcrisis in historisch perspectief. Wetenschappelijke ontdekkingen, economische voorgeschiedenis, verruiming van morele beperkingen en het strijdersethos van de westerse mens.

– Is de mens, in het bijzonder de westerse mens, er wel op gebouwd zich beperkingen te laten opleggen?

– Wat weerhoudt veel burgers ervan om iets te doen tegen de klimaatverandering?

– Hoe ontwikkel je moreel besef (bij kinderen)?

– De onmisbaarheid van morele emoties.

– Het belang van empathische vermogens.

– Kritische bespreking van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, de inhoud en reacties erop, de adviezen.

Contact met me opnemen? Zie de contactpagina. 

Meest recente berichten

Advies?

Wilt u als woningeigenaar in de gemeente Bloemendaal een deskundig advies over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met De Energieke Burger, een vrijwilligersorganisatie met technische expertise. Velen gingen u voor. Zie https://energiekeburger.nl/