Welkom

Welkom op de site van Tom Kroon.

Ik werkte in het middelbaar voortgezet onderwijs als docent wis- en natuurkunde en in het hoger beroepsonderwijs als docent geschiedenis en wijsgerige pedagogiek. Ik gaf daar ook leiding aan een studierichting. Ik heb voor het basis-  en hoger beroepsonderwijs verschillende lesboeken geschreven. Inmiddels ben ik gepensioneerd.

Ik schrijf (op verzoek) nog artikelen en volg nauwgezet hoe de klimaatcrisis wordt bestreden, landelijk en in mijn woonplaats. Ik geef daar ook lezingen over. Een belangrijk element daarin zijn de keuzes die in de loop van de geschiedenis door onze voorouders zijn gemaakt en hebben geleid tot de situatie waarin wij nu verkeren. Indien dat ter plaatse mogelijk is maak ik gebruik van een PowerPointpresentatie. Tijd en prijs nader af te spreken.

Onderwerp van een lezing kan zijn:

De klimaatcrisis in historisch perspectief. Wetenschappelijke ontdekkingen, economische voorgeschiedenis, verruiming van morele restricties en het strijdersethos van de westerse mens.

Bloemendaal van het gas af: weergave van de tot nu toe gezette stappen. Landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen.

Is de westerse mens er wel op gebouwd zich beperkingen te laten opleggen?

Wat weerhoudt veel mensen ervan om iets te doen tegen de klimaatverandering?

Hoe ontwikkel je moreel besef (bij kinderen)?

De onmisbaarheid van morele emoties.

Het belang van empathische vermogens.

Bespreking van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, de inhoud en reacties erop, de adviezen.

Enkele van mijn boeken en artikelen vindt u HIER, informatie over lezingen HIER.

Najaar 2014 verscheen de derde druk van mijn boek De Morele Intuïtie van Kinderen. HIER vindt u daarover meer informatie.

In 2020 verscheen de vijfde druk van de door Bas Levering en mij geredigeerde bundel Grote Pedagogen in Klein Bestek. Voor meer informatie klikt u HIER.

Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen. Zie HIER.