Deze site is van Tom Kroon.

Wat ik doe

Ik geef lezingen over de voorgeschiedenis van de klimaatcrisis. Ik vertel daarin welke ontdekkingen in de exacte wetenschappen en de ethiek ons hebben gebracht op het punt waar we nu zijn. Ik geef geen gedetailleerde adviezen over wat we moeten doen.  Dat weten we inmiddels wel. Maar ik laat zien welke stappen de afgelopen zes eeuwen zijn gezet om de huidige klimaatverandering te veroorzaken en in welke richting we nu naar een oplossing moeten zoeken.

Het is een indrukwekkend verhaal over het vermogen van met name de westerse mens om de natuur dienstbaar te maken aan zijn wil tot leven en overleven. Ik illustreer het met sprekende beelden en betekenisvolle citaten.

Anders gezegd: ik laat zien hoe ons wereldbeeld de laatste 600 jaar is gemechaniseerd, welke technologische toepassingen dat hebben bewerkstelligd en welke nieuwe morele inzichten de weg hebben vrijgemaakt voor de manieren waarop we nu naar welvaart en welzijn streven.

In het laatste deel van mijn verhaal stel ik de vraag hoe het komt dat de beschreven ontwikkelingen hier in het West-Europa hebben plaatsgevonden. Wat is het bijzondere aan ons werelddeel? Moeten we dat zoeken in de geografie, de mentaliteit van de (West-) Europeaan of in de hier heersende godsdienst, het christendom dus?

Aan het eind van de lezing zult u beseffen hoe onvermijdelijk de crisis was waar we nu in zitten, ook dat niet alleen ons gedrag moet veranderen, maar dat evenzo nieuwe technologieën moeten worden ingezet. Ook dat we er niet onderuit zullen komen om eeuwenoude christelijke overtuigingen te bevragen.

De titel van mijn lezing zou kunnen luiden:

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Doelgroepen

  • Geïnteresseerden in de energietransitie.
  • Betrokkenen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.
  • Probusgroepen (postactieven).
  • Volksuniversiteiten.
  • Gezelligheidsverenigingen.
  • Leerlingen in de hoogste klassen van het voortgezet onderwwijs met natuurkunde en / of filosofie en / of geschiedenis in hun pakket.
  • Groene Kerken groepen.
  • Rotary clubs.

Kortgeleden hield ik lezingen in Alkmaar (Groene Kerken groep), Bussum (seniorleden ABOP) en Amstelveen (Probusgroep).

Datum, tijd en prijs nader af te spreken. Contact met me opnemen? Zie de contactpagina.

Recente berichten

Advies?

Wilt u als woningeigenaar in de gemeente Bloemendaal een deskundig advies over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met De Energieke Burger, een vrijwilligersorganisatie met technische expertise. Velen gingen u voor. Zie https://energiekeburger.nl/