Welkom

Dit is de site van Tom Kroon.

In het verleden heb ik me vooral beziggehouden met de verschillende manieren waarop mensen omgaan met morele normen en waarden. Gaandeweg ging mijn aandacht ook uit naar hun reacties op de gevolgen van de klimaatverandering.

Ik twijfel er niet aan dat de wijze waarop wij energie opwekken voor onze manier van leven, consumeren en recreëren, gevolgen heeft voor het klimaat. Curieus vind ik dat er nog steeds mensen zijn die de bewijzen daarvoor aan hun laars lappen; of denken dat het wel zal meevallen.
Technische kwesties, hoe interessant en belangrijk ook, interesseren me niet in het bijzonder. Meer de vraag hoe het toch zo ver heeft kunnen komen dat de mens zijn natuurlijke omgeving te gronde richt. Dat laat zich aflezen in de mechanisering van ons wereldbeeld, de ontdekking van nieuwe morele inzichten, de overstap naar massaproductie en de opkomst van een vrije markt. Mijn belangstelling gaat ook uit naar de politieke aspecten van de aanpak van de klimaatverandering. 

Ik lees en schrijf hier over en ik geef  lezingen. Indien dat ter plekke mogelijk is, maak ik gebruik van een PowerPointpresentatie. Datum, tijd en prijs nader af te spreken.

Onderwerp van een voordracht kan zijn:

– Bloemendaal (of een andere plaats) van het gas af: op grond waarvan? Een blik op achterliggende internationale verdragen, nationale wetgeving en plaatselijke politiek. 

– De klimaatcrisis in historisch perspectief. Wetenschappelijke ontdekkingen, economische voorgeschiedenis, verruiming van morele beperkingen en het strijdersethos van de westerse mens.

– Is de mens, in het bijzonder de westerse mens, er wel op gebouwd zich beperkingen te laten opleggen?

– Wat weerhoudt veel burgers ervan om iets te doen tegen de klimaatverandering?

– Hoe ontwikkel je moreel besef (bij kinderen)?

– Onze aangeboren morele intuïties en de onmisbaarheid van morele emoties.

– Het belang van empathische vermogens.

– Bespreking van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, de inhoud en reacties erop, de adviezen.

Voor dit jaar (2022) staan op dit moment twee lezingen gepland: in Alkmaar en Bussum.

Contact met me opnemen? Zie de contactpagina. 

Recente berichten

Advies?

Wilt u als woningeigenaar in de gemeente Bloemendaal een deskundig advies over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met De Energieke Burger, een vrijwilligersorganisatie met technische expertise. Velen gingen u voor. Zie https://energiekeburger.nl/