Wat ik kan komen doen

Met de teksten op deze site bied ik inzichten aan over de achtergronden van de klimaatcrisis. Maar daar kan ik ook over komen vertellen.

Ik doe dat in de vorm van een verhaal met Powerpoint beelden en geluid. Centraal staat daarin het snel groeiend vermogen van met name de westerse mens om de natuur te beheersen en dienstbaar te maken aan zijn wil tot leven en overleven.

Ik laat zo zien hoe ons wereldbeeld de laatste 600 jaar is gemechaniseerd, welke technologische toepassingen dat heeft opgeleverd en welke nieuwe morele inzichten de weg hebben vrijgemaakt voor de manieren waarop we nu naar welvaart en welzijn streven.

In het laatste deel van mijn verhaal stel ik (indien dat wordt gewenst) de vraag hoe het komt dat de beschreven ontwikkelingen nu precies hier in het West-Europa hebben plaatsgevonden. Wat is het bijzondere aan ons werelddeel? Moeten we dat zoeken in de geografie, de mentaliteit van de (West-) Europese mens of in de hier heersende religie, het christendom dus?

Aan het eind van de lezing zult u, hoop ik, beseffen hoe onvermijdelijk de crisis was waar we nu in zitten. Maar ook dat het handelen van vorige generaties heel veel goede dingen opgeleverd heeft. Echter ook dat naast het toepassen van nieuwe technieken eveneens ons gedrag veranderen moet. En misschien zelfs dat we er niet onderuit kunnen komen om onze godsdienstige en politieke overtuigingen kritisch te bevragen.

De titel van mijn lezing zou kunnen luiden:

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Of

Waar willen we naar toe?

Of

De culturele achtergronden van de klimaatcrisis.

Of

Het doopceel van de klimaatcrisis gelicht

Doelgroepen zijn:

  • Geïnteresseerden in de energietransitie.
  • Betrokkenen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.
  • Probusgroepen (postactieven).
  • Volksuniversiteiten.
  • Gezelligheidsverenigingen (klinkt vreemd, gezien het onderwerp).
  • Leerlingen in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs met natuurkunde en / of filosofie en / of geschiedenis in hun pakket.
  • Groene Kerken groepen.
  • Rotary clubs.
  • Nieuwsgierige mensen.

Nog niet zo lang geleden gaf ik lezingen in Alkmaar (Groene Kerken groep), Bussum (seniorleden ABOP) en Amstelveen (Probusgroep).

Datum, tijd en vergoeding nader af te spreken. Contact met me opnemen? Zie de contactpagina.