Artikelen door Tom Kroon

DOEboek Burgerschapsvaardigheden

“Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.” Wat dit precies inhoudt en wat je daarvoor moet doen wordt op speelse wijze uitgewerkt in het DOEboek Burgerschap dat door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht wordt samengesteld. We hebben nu en in de nabije toekomst de hierboven geciteerde […]

IPCC-rapport nr. 6

Mens en natuur waren lang gelukkig gehuwd met elkaar. De mens was altijd de meest ondernemende en initiatiefrijke partner, de natuur ging altijd gewillig mee. Misschien werd de mens hierdoor wat verwend en vroeg hij op de duur te veel van haar volgzaamheid. Want ze liggen sinds kort in scheiding. Misschien moeten we zelfs van […]

Onderzoek van SCP

Op 22 juni jl. is er een klimaatrapport verschenen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat hoe burgers denken over de klimaatmaatregelen. Hoe kijken ze daartegenaan en hoe zien zij hun eigen rol. Er blijkt nog steeds een redelijk grote groep te zijn (ongeveer 14%) die niet gelooft dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door […]

Zonnepanelen-actie

De gemeente Bloemendaal heeft in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket een zonnepanelen-actie gestart. Via http://www.duurzaambouwloket.nl/actiebloemendaal kunnen inwoners zich inschrijven. Een vakman komt dan vrijblijvend langs om een offerte op te stellen. De panelen worden tegen een gunstige prijs geleverd en het terugvragen van de BTW wordt gratis door een administratiekantoor verzorgd. De actie loop tot […]

RES Noord-Holland-Zuid

De definitieve Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Zuid (RES 1.0 NHZ) met alle zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens om de komende decennia steeds meer duurzame energie op te wekken, staat online op deze site: https://energieregionhz.nl/res.

Groene Energiedag

Dit jaar, 2021, viel de ‘Groene Energiedag’ voor Nederland op 16 februari. Dat wil zeggen dat we op deze dag alle groene energie die we dit hele jaar opwekken al hadden opgebruikt. Vanaf 16 februari zijn we voor onze energievoorziening dus geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen; met alle gevolgen daarvan voor onze kinderen. Vorig jaar, […]

Tips voor 2021

Het boek van Babette Porcelijn De Verborgen Impact bevat een schat aan gegevens over de gevolgen die gewone dagelijkse handelingen kunnen hebben op het milieu. Zelden denken we na over de ‘impact’ die ons eten en drinken, ons op reis gaan en ons koopgedrag heeft op ons ecosysteem. Het boek is bijna een prentenboek. Het […]

Klimaattop Katowice

Tijdens de klimaattop in Katowice sprak de 15-jarige Gretha Thunberg. Je kunt haar beluisteren door het aanklikken van deze link: https://www.youtube.com/watch?v=ilkdMhxA2Qw . Ik hoop dat in de nabije toekomst veel jongeren net als zij hun stem zullen verheffen, hun gedrag zullen wijzigen en maatregelen zullen eisen om de klimaatverandering te keren. Zij, de jongste generaties, zullen immers […]

Oproep

Velen accepteren inmiddels dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door onze manier van leven en dan met name door onze omgang met de natuur. Een studie waarin een nieuw natuurbeeld wordt ontwikkeld is het boek van Koo van der Wal: Nieuwe Vensters op de Werkelijkheid (Klement Pelckmans, 2011). De schrijver (filosoof) ontwikkelt daarin een […]

Nieuwe druk

Januari 2019 is de vijfde en gecorrigeerde druk verschenen van Grote Pedagogen in Klein Bestek. Dit naslagwerk bevat drieënvijftig korte biografieën van grondleggers van de pedagogiek, belangrijke practici en inspiratoren. Hun invloed is tot op de huidige dag aanwijsbaar in het onderwijs, de gezinsopvoeding, het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening. In de vierde druk werden al […]