Biografie

Ik werkte als docent in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (wiskunde, economie en fysica) en het hoger pedagogisch onderwijs (pedagogiek, geschiedenis en filosofie). Ik ontwierp het theoretisch uitgangspunt van twee methodes morele opvoeding voor het basisonderwijs, creëerde het kader voor de lessen erin en schreef de bijbehorende handleidingen. Ik droeg bij aan de samenstelling en uitvoering van trainingen voor het jeugd(vormings)werk en stelde voor onderwijs- en zorginstellingen brochures voor ouders en onderwijsgevenden samen.

Na het beëindigen van mijn loopbaan onderzoek ik, al of niet in opdracht, individueel of samen met anderen maatschappelijke ontwikkelingen en ik richt me op de morele, politieke en klimatologische aspecten ervan.  Steeds speelt ook de vraag mee: wat betekent dit voor de opvoeding?

Een door Els Siebers-Douma en Mariska Noordhoek geschreven artikel dat een verslag is van een aantal vraaggesprekken met mij over mijn pedagogische ideeën, staat in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 56, nummer 3/4, 2017 op bladzij 174- 187.  Beide auteurs behaalden hun mastergraad Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht.

Ik ben voorzitter van de werkgroep Dominicus Duurzaam in Amsterdam en lid van de jury die de ‘HBO peace in practice research award’ uitreikt. Voor informatie over deze prijs zie hier.

Wilt u nog meer over mij weten, bekijk dan mijn curriculum vitae.

Tom-Kroon