Hieronder vind je besprekingen van meerdere boeken en tijdschriftartikelen op het terrein van de klimaatverandering. In elke bespreking komen verschillende elementen aan de orde: de inhoud, de boodschap, de leesbaarheid en de vraag of het boek of het artikel aanwijzingen bevat voor een klimaat-vriendelijke opvoeding.

Besproken boeken:

Hamilton C. (2017). De provocerende aarde. Over het lot van de mens in het antropoceen. Utrecht: Uitgeverij Klement. Zie hier.

Latour, B. (2018). Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Vert. Rokus Hofstede. Amsterdam: Octavio publicaties. Zie hier.

Bos, R. ten (2017). Dwalen in het antropoceen. Amsterdam: Boom. Zie hier.

Paus Franciscus (2015). Encycliek Laudato Si. Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Kerkelijke documentatie nr. 2. Zie hier.