DOEboek Burgerschapsvaardigheden

“Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.” Wat dit precies inhoudt en wat je daarvoor moet doen wordt op speelse wijze uitgewerkt in het DOEboek Burgerschap dat door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht wordt samengesteld. We hebben nu en in de nabije toekomst de hierboven geciteerde […]

IPCC-rapport nr. 6

Mens en natuur waren lang gelukkig gehuwd met elkaar. De mens was altijd de meest ondernemende en initiatiefrijke partner, de natuur ging altijd gewillig mee. Misschien werd de mens hierdoor wat verwend en vroeg hij op de duur te veel van haar volgzaamheid. Want ze liggen sinds kort in scheiding. Misschien moeten we zelfs van […]

Onderzoek van SCP

Op 22 juni jl. is er een klimaatrapport verschenen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staat hoe burgers denken over de klimaatmaatregelen. Hoe kijken ze daartegenaan en hoe zien zij hun eigen rol. Er blijkt nog steeds een redelijk grote groep te zijn (ongeveer 14%) die niet gelooft dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door […]