Oproep

Velen accepteren inmiddels dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door onze manier van leven en dan met name door onze omgang met de natuur. Een studie waarin een nieuw natuurbeeld wordt ontwikkeld is het boek van Koo van der Wal: Nieuwe Vensters op de Werkelijkheid (Klement Pelckmans, 2011). De schrijver (filosoof) ontwikkelt daarin een […]

Nieuwe druk

Januari 2019 is de vijfde en gecorrigeerde druk verschenen van Grote Pedagogen in Klein Bestek. Dit naslagwerk bevat drieënvijftig korte biografieën van grondleggers van de pedagogiek, belangrijke practici en inspiratoren. Hun invloed is tot op de huidige dag aanwijsbaar in het onderwijs, de gezinsopvoeding, het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening. In de vierde druk werden al […]