Hoe te veranderen

“De problemen waarvoor we staan, van de opwarming van de Aarde tot de vluchtelingencrisis, digitale controle en biogenetische manipulaties, vergen niets minder dan een wereldwijde reorganisatie van onze samenlevingen. Hoe dit ook mag gebeuren, twee dingen zijn zeker: deze reorganisatie zal niet worden uitgevoerd door een nieuwe versie van een leninistische communistische partij, maar ook niet als onderdeel van onze parlementaire democratie. Het zal niet gewoon een politieke partij zijn die meer stemmen wint en sociaal democratische maatregelen doorvoert. (..) Radicale veranderingen zijn nodig om te overleven, en het leven zal niet gewoon doorgaan; we zullen zelfs in onze diepste gevoelens en standpunten moeten veranderen. “

Žižek, S. (2022). Wanorde in de hemel.  Uitg. Starfish Books. p. 49.

Žižek is een zeer bekend hedendaags cultuurfilosoof en weet ons huidige tijdsgewricht ingrijpend te analyseren.

Democratie op haar laatste benen? (deel 1)

Een noodzakelijke voorwaarde om een regeringsvorm ‘democratie’ te mogen noemen is onbelemmerd en open overleg tussen burgers.

Ik heb in dit verband twee redenen om mij zorgen te maken over de toekomst van de democratische regeringsvorm. Ik (en ik sta helaas niet alleen) signaleer namelijk problemen die zulk overleg frustreren en andere die met democratisch overleg alleen niet op te lossen zijn.

Het eerste probleem betreft internet Het is een voortreffelijk middel om met anderen in contact te komen en om kennis op te doen. Mensen kunnen met een paar klikken gelijkgezinden en gesprekspartners zoeken of zich laten voorlichten over allerlei zaken. Men dient daarbij wel in staat te zijn om onderscheid te maken tussen waarheid en bedrog. Een kritische instelling is vereist. Op nepnieuws moet je voorbereid zijn. Blind vertrouwen is uit den boze.

Je woordje kunnen doen en kennis verwerven is belangrijk voor een burger in een democratie. Daarom hecht men daar erg aan goede scholingsmogelijkheden. Kennis is zonder meer vereist om in de moderne samenleving je weg te vinden. Kennis heb je ook nodig als het om onderwerpen gaat waar je van mening over kunt verschillen. Funderend voor een democratie is spraak en tegenspraak. Helaas blijkt dit, juist door internet, onder druk te staan. Niet iedereen bezit de gave om zijn mening goed onder woorden te brengen. Maar internet biedt de mogelijkheid om je anoniem uit te spreken. Dat blijkt voor sommigen een niet te weerstane verleiding te zijn. Als woorden ontbreken kan schelden of bedreigen dan een mogelijkheid bieden om laten merken dat je best een mening hebt. Getalsmatig zullen het er niet velen zijn, maar intimidatie werkt als een donderslag, de ontlading is plaatselijk maar het geluid is mijlenver te horen. Zo bijten de communicatieve mogelijkheden die internet met zich meebrengt zichzelf in de staart, het wereldwijde netwerk met zijn ideaal van onbelemmerd contact en vrije meningsuiting, wordt tot sta-in-de weg voor een vruchtbare gedachtewisseling.

Daar komt nog het volgende bij. Fatsoen speelt bij face-to-face ontmoetingen nog wel een rol, maar oogcontact is bij het uitwisselen van argumenten via sociale media niet persé noodzakelijk. Dat betekent dat voorkomendheid daar minder verplichtend is. Ook dat vergroot de verleiding om niet in gesprek te gaan en in contact met degene die als opponent wordt gezien, gebruik te maken van verwijten en bedreigingen.

Mijn conclusie is dat internet en de vele mogelijkheden tot contact aan het begin van hun komst fraai en veelbelovend leken voor de vrije meningsuiting, maar dat inmiddels vastgesteld moet worden dat het niet al goud is wat blinkt. Velen zullen dit in aanmerking nemen, alvorens te besluiten hun mening over politieke kwesties aan het publiek voor te leggen.

Voorzijde DOEboek

DOEboek Burgerschapsvaardigheden

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.”
Wat dit precies inhoudt en wat je daarvoor moet doen wordt op speelse wijze uitgewerkt in het DOEboek Burgerschap dat door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht wordt samengesteld.
We hebben nu en in de nabije toekomst de hierboven geciteerde burgerschapsvaardigheid hard nodig. En, jong geleerd, oud gedaan: het kleurrijke boek is bedoeld voor jongeren van 9 tot 13 jaar; voor basisscholen dus, maar ook voor ouders en grootouders.
Zie voor de inhoud https://docplayer.nl/214514450-beleidsplan-visie-burgerschap-project-doeboek-burgerschap.html .
Bestellen kun je het hier: http://doeboek bestellen – vredeseducatie .

RES Noord-Holland-Zuid

De definitieve Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Zuid (RES 1.0 NHZ) met alle zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens om de komende decennia steeds meer duurzame energie op te wekken, staat online op deze site: https://energieregionhz.nl/res.

Klimaattop Katowice

Tijdens de klimaattop in Katowice sprak de 15-jarige Gretha Thunberg. Je kunt haar beluisteren door het aanklikken van deze link: https://www.youtube.com/watch?v=ilkdMhxA2Qw . Ik hoop dat in de nabije toekomst veel jongeren net als zij hun stem zullen verheffen, hun gedrag zullen wijzigen en maatregelen zullen eisen om de klimaatverandering te keren. Zij, de jongste generaties, zullen immers zeker getroffen worden door de gevolgen van onze huidige manier van leven.