Groene Energiedag

Dit jaar, 2024, valt de ‘Groene Energiedag’ voor Nederland op 8 maart. Dat wil zeggen dat we op die dag alle groene energie die we dit hele jaar opwekken, hebben opgebruikt. Vanaf 8 maart zijn we voor onze energievoorziening dus geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2020 viel die dag op 10 februari. In 2050 moet die dag op 31 december vallen. Dat is gebaseerd op de bepalingen van de Klimaatwet van 2019. Dus moeten we tussen nu en 2050 elk jaar 12 dagen opschuiven. Elk komend jaar dienen we daarom minder energie te halen uit fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen meer zonnepanelen te hebben geplaatst, meer windmolens te hebben gebouwd en misschien ook kerncentrales. Zie voor meer informatie https://www.greenenergyday.nl/