Hoofdstuk 1: De mens als persoon

Geen enkel mens valt samen met zijn verlangens. Hij kan daarop reflecteren, ze waarderen, prioriteren en besluiten om er al of niet aan toe te geven. De mens die bereid is om dit te doen, noemen we ‘persoon’. Dit hoofdstuk analyseert de verlangensstructuur van de mens en richt de aandacht op die verlangens waaruit respect voor de ander spreekt.