Hoofdstuk 3: Morele waarden en hun kenmerken

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord wat nu precies morele waarden zijn; ook welke waarden de mens tenminste dient na te streven wil hij de ‘titel’ persoon waardig zijn. De waarden die de mens als burger in onze liberale democratie dient te onderhouden worden eveneens genoemd. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee vormen van burgerschap.