Hoofdstuk 11: Ontwikkelingslijnen

Dit hoofdstuk geeft zowel een overzicht van de psychologische ontwikkeling van het morele waardensysteem van de mens als zicht op de opvoedingsstrategieën die komen kijken bij het bevorderen van die ontwikkeling. Afstand wordt genomen van het alom bekende stadia-model van Lawrence Kohlberg omdat, naar is aangetoond, een te groot belang wordt gehecht aan het kinderen moreel leren redeneren. In een aparte paragraaf wordt aandacht geschonken aan de omzetting in de puberteit van een niet-zelfgekozen maar aangeleerd waardensysteem naar een autonome en eigen morele orde, waar de persoon die ook burger is, op aangesproken kan worden.