Hoofdstuk 12: Over profeten en gehandicapten

Soms is het noodzakelijk om normen te overtreden. Elke tijd kent zijn profeten en martelaren. Op tijdstip t begrijpen we lang niet altijd dat op tijdstip t-x een bepaalde waarde verdedigd werd. Kort wordt ingegaan op het proces dat tot veranderingen leidt en op hoe zinloos geweld kan worden voorkomen. Gewaarschuwd wordt ook voor een al te romantisch beeld van het jonge kind. Het is van belang dat kinderen leren vrezen. Stoornissen in het empathisch vermogen worden kort aangestipt; op dit punt wordt verwezen naar verhandelingen die meer orthopedagogisch van aard zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *