Hoofdstuk 5: Fundamentele burgerschapskwaliteiten

Het begrip ‘gelijkheid’ speelt een grote rol zowel in een omschrijving van staatsburgerschap als civiel burgerschap. De betekenis van dit begrip wordt in dit hoofdstuk daarom ook ontleed. Ook de morele burgerschapswaarden en de grondrechten worden beknopt geanalyseerd. Duidelijk wordt ook gemaakt wat het verschil tussen waarden en normen is. Dit hoofdstuk benadrukt de ‘wanorde’ in het systeem van waarden, een wanorde die nogal eens over het hoofd wordt gezien. ‘Het goede’ is in absolute zin onhaalbaar. Wordt dit ontkend dan kan dit leiden tot terreur.