Hoofdstuk 6: De persoon en morele waardenopvoeding

In de vorige hoofdstukken zijn de waarden en principes waarop de persoon en de burger zich richten in kaart gebracht. Veruit de meeste opvoeders willen het ontstaan van verlangens die deze vormgeven, bevorderen; naast natuurlijk de verlangens die gericht zijn op het eigenbelang. Dit hoofdstuk noemt en omschrijft de morele talenten van de mens als persoon. Ze staan bekend onder de benaming ‘deugden’. In een aparte paragraaf wordt stilgestaan bij enkele gevolgen van een gebrekkige opvoeding op dit punt