Theoretische verantwoording

Inhoudsopgave van het deel ‘Theoretische verantwoording’ bij de methode Kinderen en hun morele talenten

Inleiding: Morele opvoeding: een moreel huis bouwen

1. Morele talenten ontwikkelen

Terminologie
Wat is moraal
Op weg naar zelfverantwoordelijkheid
Hoe moraal wordt geleerd
Opvoedingstechnieken

2. Waarom waarden en normen

Het begrip waarde
Het begrip norm
Waardebegrippen van de mens als persoon
Waardebegrippen van de mens als burger
Waarden en hun normen

3. Waarden: dilemma´s en aspecten

Dilemma´s en praktische wijsheid
Cognitieve en affectieve aspecten van waarden
Op weg naar goede gewoonten

4. Waarden en hun uitingsvormen

Mensvorming
Burgerschapsvorming
Het belang van goede gewoontes
Vragenformulier 1. Welke goede gewoontes ontbreken?
De school als opvoedingsgemeenschap
Vragenformulier 2. Peiling van de mate van CPE

5. Pedagogische stadia

Confrontatie met gewoonte en traditie
Het ontwikkelingsmodel van Lawrence Kohlberg
Commentaar op Kohlbergs opvattingen
Kenmerken van de morele mens
Pedagogische aanpak

6. Morele emoties en geweten

Wat zijn morele emoties?
Morele emoties motiveren het handelen
Het geweten
Bevorderende opvoedingstechnieken

7. De school als pedagogische instelling

De pedagogische opdracht
Het pedagogisch klimaat
Bevorderende mogelijkheden

Literatuurlijst