Wat je moet weten:

Probleemveld 1
  1. De atmosfeer warmt snel op en de biodiversiteit op aarde neemt af.
  2. Dat komt omdat de manier waarop veel mensen nu leven heel veel arbeidsvermogen kost en ook veel landbouwgrond vereist om in de behoeften aan voedsel te voorzien.
  3. Dat arbeidsvermogen wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen: kolen, olie, gas. Bij de verbranding daarvan komt onder meer CO2 vrij, een zogeheten broeikasgas. Dit gas blijft voor het grootste deel in de lucht hangen en werkt als een steeds dikker wordende deken die de warmte vasthoudt.
  4. De vraag naar meer landbouwgrond gaat ten koste van de natuur, woeste grond en bossen. Bossen nemen CO2 op. Als die worden gekapt blijft er meer van dit broeikasgas in de atmosfeer hangen. Een kwistig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen tast de natuurlijke leefomgeving ook aan.
  5. Ons leefmilieu wijzigt dus en onze gebruikelijke levensgewoonten raken verkeerd afgesteld. Tenzij we maatregelen nemen.
  6. Tot die maatregelen behoren dat de manier waarop we energie opwekken dient vervangen te worden door een andere, technisch meer nieuwerwetse vormen en dat de natuurlijke leefomgeving moet worden ontzien door te consuminderen.
  7. Wij staan zodoende voor een ingrijpende energietransitie, een zorgvuldiger behandeling van de natuur en een gedeeltelijke herziening van de wijze waarop wij leven, consumeren en recreëren. Anders gezegd: onze uitbundige maar verspillende levensstijl dienen we te verlaten en we moeten overstappen naar een ecologisch verantwoorde manier van leven.
Probleemveld 2
  1. De wereldbevolking neemt snel toe en wenst of komt tenminste in de verleiding om ook te willen leven volgens onze uitbundige levensstijl.
  2. Wij, die beseffen te moeten veranderen, staan zodoende voor drie opgaven: (1) belemmeringen wegnemen voor hen die nog in armoede leven, hen financieel steunen, stimuleren tot het volgen van onderwijs, (2) laten zien wat een ecologisch verantwoorde manier van leven is en hen stimuleren om dat te doen, (3) overal de noodzaak benadrukken van het gebruik van geboorte beperkende middelen en opvattingen die daar tegen zijn, bestrijden.

De hierboven beschreven stand van zaken kennen we dankzij veel onderzoek van klimatologen en andere wetenschappelijke onderzoekers, verspreid over de hele wereld. De door hen vergaarde inzichten vinden we in boeken, artikelen en op websites. Er is inmiddels een overweldigende hoeveelheid betrouwbare kennis beschikbaar.

Ik heb voor de lezer die zich snel op de hoogte wil stellen, een selectie gemaakt. Enkele goede, informatieve websites kun je vinden op de pagina’s Links Klimaat en Links Politiek.

Boeken en enkele boekbesprekingen vind je op de pagina Literatuur.