ARTIKELEN

 

Quintelier, K. (2008). Kunnen we ethiek gronden in evolutietheorie? Te downloaden op http://kli.academia.edu/KatinkaQuintelier/Papers . Gaat in op de kloof tussen feiten en normen.

Spiecker, B. (1979). De pedagogische relatie I en II. Pedagogisch Tijdschrift, 4(7), 371-386; 4(8), 431-445. Met interessante inzichten.

Spiecker, B. (1983). ‘Kunnen’ en ‘kennen’ in de vroegkinderlijke ontwikkeling. Een theoretisch-pedagogische verhandeling. Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 60(4), 165-172. De conclusie: kinderen opvoeden is ze van jongs af aan laten meedoen.

Spiecker, B. & Steutel, J. (1993). Staatsburgerlijke opvoeding in een democratische samenleving. Pedagogisch Tijdschrift, 18, speciaal nummer, 171-178. Berust op de inzichten van John Rawls.

Steutel, J. (1998). Gezag in de morele opvoeding. In: B. Levering, G. Biesta & I. Weijers (Red.), Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek. Bijdragen aan de achtste landelijke pedagogendag (pp. 148-152). Amsterdam: Uitgeverij SWP. Geen opvoeding zonder een opvoe(d)(st)er zonder gezag.

Steutel, J. & Ruyter, D. de (2015). Het geweten: analyse van een grondbegrip van morele opvoeding. Pedagogiek, 35, 1, 6-20. Een zeer recente en gedetailleerde analyse van de verschillende functies van het geweten.

Steutel, J. & Spiecker, B. (2001). Gewoontevorming, emoties en morele opvoeding. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 93(1), 3-15. Toont de noodzaak aan van gewoontevorming, ook op het terrein van de morele opvoeding, aan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *