BOEKEN

 

Becker, M., Stokkom, B. van, Tongeren, P. van & Wils, J.-P. (Red.). (2007). Lexicon van de ethiek. Assen: Van Gorcum.  Legt veel in de ethiek voorkomende begrippen uit.

Hartogh, G. den, Jacobs, F. & Willigenburg, Th. van (2013). Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten. Budel: Damon. Behandelt niet oppervlakkig de hoofdstromingen in de normatieve ethiek.

Le Sage, L. (2005). De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht. Implicaties voor de toerekening en behandeling. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Een onderzoek naar hulpprogramma’s die herstel van het geweten beogen.

San, M. van, Sieckelinck S & Winter M. de (2010) Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Een informatierijke studie.

Sanderse W. (2013). A Neo-Aristotelian Model of Moral Development. Een grondige uiteenzetting over de huidige, op de inzichten van Aristoteles voortbordurende deugdethiek.

Tongeren, P. van (2003). Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek. Amsterdam: Sun. Werd geschreven voor de bovenbouw van het vwo.

Vugt, J. van (Red.) (2003). De actualiteit van het geweten. Budel/Nijmegen: Damon/Soeterbeeck Programma. Bevat lezenswaardige artikelen van deskundigen uit verschillende disciplines.

Waal, F. de (2007). De aap en de filosoof. Hoe de moraal is ontstaan. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact. Toont aan dat ook sommige dieren al moreel gedrag tonen.

Wal, K. van der (2003). Opvattingen over het geweten: een ideeënhistorische schets. In: Foqué, R. (Red.) Recht met reden. Verzamelde opstellen van G. A. van der Wal. (pp. 235-247). Sanders Instituut, Kluwer. Helder en beknopt artikel over de aard en status van het geweten.

Wal, K. van der (2011) . Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling. Zoetermeer: Klement. Een goed leesbare uiteenzetting  over spectaculaire ontwikkelingen in de natuurwetenschappen de laatste tijd en de consequenties daarvan voor ons huidige ‘gemechaniseerde’ wereldbeeld. Een blik op de toekomst?

Winter, M. de (2004). Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen belang. De noodzaak van een democratisch-pedagogisch offensief. Den Haag: WRR (www.wrr.nl). Een goed gedocumenteerd pleidooi voor een geëngageerd jeugdbeleid.

WRR (2003). Waarden, normen en de last van het gedrag. Amsterdam: University Press (www.wrr.nl). Een grondig rapport met een stand van zaken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *