Het IPCC

https://www.ipcc.ch/reports/. Deze Engelstalige site van het IPCC bevat alle klimaatrapporten die sinds zijn ontstaan zijn verschenen.

Op deze site is een Nederlandstalige samenvatting te lezen van het bekende vijfde IPCC-rapport waarin alle tot dan toe bekende feiten en voorspellingen nog eens op een rijtje worden gezet. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_KNMI_2015_Klimaatverandering_Samenvatting_van_het_vijfde_IPCC-assessment_1405.pdf

Akkoorden en wetten

De volledige tekst van het Klimaatakkoord van Parijs is hier te vinden (Engelstalig): https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-0. Deze site bevat de tekst van de Nederlandse Klimaatwet waarop veel hedendaags beleid is gestoeld.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/rapporten/2019/06/28/klimaatakkoordDit is de site waarvandaan je het Nederlandse Klimaatakkoord kunt downloaden.

https://www.pbl.nl/ . Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) analyseert de consequenties van wetten en regelgeving voor de omgeving. Doel is om de kwaliteit van de besluitvorming van kabinet en parlement te bevorderen. In deze tijd een niet onbelangrijk richtpunt

Feiten

https://klimaatverandering.wordpress.com/ .Deze voortreffelijke site is in 2008 opgezet door dr. Bart Verheggen, docent aard- en klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College. Jos Hagelaars, Hans Custers en Bob Brand doen inmiddels ook mee. Zij hebben zich als wetenschappelijk onderlegde autodidacten tot ware klimaatkenners ontwikkeld. Ieder schrijft op persoonlijke titel. Zij schetsen een helder en zorgvuldig beeld van de ontwikkelingen in de klimaatwetenschap en wijzen waar nodig op nepnieuws.

http://KNMI – Klimaatdashboard. Deze site van het KNMI toont allerlei feiten, trends en verwachtingen. Ook verschillende klimaatscenario’s voor de toekomst.

http://www.klimaatinzicht.nl/index.html. Deze site is opgezet en wordt onderhouden door een particulier. Ze bevat artikelen over klimaatverandering die overzichtelijk zijn gerangschikt. Er is ook een klimaatquiz te vinden.

Organisaties

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatvragen/ is de site van Urgenda. Geeft informatie en actueel nieuws.

https://www.milieucentraal.nl/. Op deze site wordt helder uitgelegd wat de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn. Bevat ook een praktisch gids voor het zetten duurzame stappen. Ook tal van suggesties voor isoleren, afval scheiden, bewust winkelen en repareren van kapotte spullen.

Deze site mag uiteraard niet ontbreken: https://www.greenpeace.org/nl/. Ze bevat tal van feiten, nieuws en verslagen van acties.