https://klimaatverandering.wordpress.com/ Deze voortreffelijke site is in 2008 opgezet door dr. Bart Verheggen, docent aard- en klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College. Jos Hagelaars, Hans Custers en Bob Brand doen inmiddels ook mee. Zij hebben zich als wetenschappelijk onderlegde autodidacten tot ware klimaatkenners ontwikkeld. Ieder schrijft op persoonlijke titel. Zij schetsen een helder en zorgvuldig beeld van de ontwikkelingen in de klimaatwetenschap en wijzen waar nodig op nepnieuws.