Bovennationaal


https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal. The Green Deal is het beoogde klimaatprogramma van de Europese Unie. In april 2021 hebben onderhandelaars van het Europees parlement, de Commissie en de lidstaten een akkoord bereikt over het opschroeven van de klimaatdoelstellingen. Op deze site vind je daarover alle bijzonderheden.

Nationaal

Klimaatakkoord | Rapport | Rijksoverheid.nl. Op deze site vind je de volledige tekst van het Nederland Klimaatakkoord.

https://www.waarstaatjegemeente.nl/home. Op deze site zijn allerlei getallen te vinden over de gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld het percentage woningen met zonnepanelen, het aantal huizen met een energielabel, enzovoort. De getallen van de gekozen gemeente worden afgezet

Regionaal

Home – Noord-Hollandse Energie Zuid (energieregionhz.nl) Op deze site vind je de tekst van RES 1.0 en allerlei informatie daaromheen.

Gemeente Bloemendaal

https://regionale-energiestrategie.nl/res+agenda/1654359.aspx. Een site waarop wethouders en andere belangstellenden een overzicht aantreffen van alle bijeenkomsten die de overgang van RES 1.0 naar de gemeentelijke Transitie Visie Warmte bevorderen.

https://bloemendaalzetstappen.nl/over-ons/. Een site met informatie voor de inwoners van Bloemendaal. Je kunt erop lezen welke stappen Bloemendaal tot nu toe heeft gezet om de verduurzaming van met name de gebouwde omgeving te bevorderen en tot welke initiatieven zij de bewoners van de dorpen Bloemendaal, Aerdenhout, Bennebroek en Vogelenzang aanmoedigt. Ook daarop een Nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren.

https://www.duurzaambouwloket.nl/. Nadat je de gemeente hebt ingevuld waarover je informatie hebben wil, krijg je een overzicht van de stimulansen die een gemeente voor haar inwoners in petto heeft.

https://klimaatlab.nl/. De site van het adviesbureau dat onder meer de communicatie verzorgt het gemeentebestuur van Bloemendaal naar de inwoners.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/. Op deze site vind je informatie over raadsleden, alle vergaderingen en ingekomen stukken van de gemeente. Vanaf mei 2011 zijn de live-opnamen van raads- en commissievergaderingen ook terug te zien. De mogelijkheden van inspraak zijn via deze site eveneens te regelen.

https://energiekeburger.nl/. Deze site hoort eigenlijk in dit overzicht niet thuis. Hier steekt namelijk een organisatie achter van bewogen vrijwilligers. Deze hebben technische expertise en zijn volstrekt belangeloos bereid om particuliere woningeigenaren te helpen bij de verduurzaming van hun woning. Op verzoek komt er een zogeheten energiecoach langs om een maatwerkadvies te geven. Er is geen sprake van enige politieke binding.