Tips voor het leven van elke dag

Het boek van Babette Porcelijn De Verborgen Impact bevat een schat aan gegevens over de gevolgen die gewone dagelijkse handelingen kunnen hebben op het milieu. Zelden denken we na over de ‘impact’ die ons eten en drinken, ons op reis gaan en ons koopgedrag heeft op ons ecosysteem. Het boek is bijna een prentenboek. Het staat vol met plaatjes en grafieken. Ook met manieren om het dagelijks leven anders in te richten. Het zou op school een verplicht leerboek moeten zijn, en in elk huisgezin de plek kunnen innemen die vroeger de bijbel had. Terecht noemde een recensent dit een “handboek voor een betere wereld”.