Vijfde druk

Januari 2019 is de vijfde en gecorrigeerde druk verschenen van Grote Pedagogen in Klein Bestek. Dit naslagwerk bevat drieënvijftig korte biografieën van grondleggers van de pedagogiek, belangrijke practici en inspiratoren. Hun invloed is tot op de huidige dag aanwijsbaar in het onderwijs, de gezinsopvoeding, het jeugdwerk en de jeugdhulpverlening. In de vierde druk werden al toegevoegd François Fénelon, Muhammed Iqbal, Søren Kierkegaard, Rabindranath Tagore, Jean Piaget, Wilhelmina Bladergroen en Lea Dasberg. Dit naslagwerk, waarvan nu dus de vijfde druk, kon zo snel na de vorige druk ongewijzigd blijven. Voor meer informatie klik hier.